Hotline:1900 1713
Điện thoại:0986 709 307 - 0918 309 911
Email:info@hsevn.com.vn

Các quy định việc lập sổ chủ nguồn thải

Các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại phải đăng ký với cơ quan chức năng để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo thông tư 12/2011/TT-BTNMT.

1. Đối tượng áp dụng thực hiện sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Đầu tiên phải nói đến đó là các cơ sở sản xuất, kinh doanh có phát sinh chất thải nguy hại
– Dựa theo QCVN 07:2009/BTNMT thì đối với dự án đầu tư có thải ra chất thải nguy hại có khối lượng từ 120 kg/năm trở lên đối với các chất thải có thành phần nguy hại đặc biệt hoặc chất POP theo công ước Stockhom thì cần phải tiến hành lập.
– Bao gồm các dự án đầu tư có khối lượng từ 600 kg trở lên đối với các chất thải có thành phần nguy hại khác.
– Thời gian hoạt động của cơ sở này phải từ 1 năm trở lên.

2. Căn cứ pháp lý và các hồ sơ cần thiết áp dụng thực hiện đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

– Áp dụng luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014;
– Kèm theo đó là thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại (Điều 12 quy định).
Hồ sơ cần thiết:
– Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư. (Bản sao photo công chứng)
– Bản quyết định phê duyệt các hồ sơ môi trường liên quan như đánh giá tác động môi trường/Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết hoặc hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

3. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định và quy định xử phạt sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

– Cơ quan phê duyệt chỉ có thể là Sở Tài nguyên và Môi trường.
– Quy định xử phạt vi phạm:
Đối với các trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng phải đăng ký Sổ nguồn thải chất thải nguy hại mà không tiến hành đăng ký hoặc khai báo phát sinh CTNH với cơ quan chức năng sẽ bi phạt hành chính:
– Phạt tiền từ 30.000.000- 40.000.000 nếu không đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
– Phạt tiền từ 5.000.000- 10.000.000 nếu không báo cáo quản lý CTNH định kỳ.
– Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối nếu kê khai không đúng, không đầy đủ chất thải nguy hại trong chứng từ chất thải nguy hại theo quy định.

(Nhiều nguồn)

http://hsevn.com.vn/dich-vu/384/gioi-thieu-cam-ket-bao-ve-moi-truong.html

Bài viết liên quan

Các quy định việc lập sổ chủ nguồn thải

Các quy định việc lập sổ chủ nguồn thải

Các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại phải đăng ký với cơ quan chức năng để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo thông tư 12/2011/TT-BTNMT. 1. Đối tượng áp dụng...
Giới thiệu chung về sổ chủ nguồn thải

Giới thiệu chung về sổ chủ nguồn thải

Sổ chủ nguồn thải là hồ sơ giúp các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại được cấp giấy phép kinh doanh. 1/ Đăng ký sổ chủ nguồn thải là gì ? Đăng ký sổ chủ nguồn thải tức là các tổ chức, cá nhân sở hữu...