Hotline:1900 1713
Điện thoại:0986 709 307 - 0918 309 911
Email:info@hsevn.com.vn

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản phải được thực hiện khi doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh mà chưa lập cam kết bảo vệ môi trường nộp cho Phòng TNMT quận (huyện).

1. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản là gì?

– Là báo cáo thể hiện những tác động tiêu cực của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ đến môi trường xung quanh, những tác động bao gồm: tác động đến không khí, tác động môi trường nước, tác động đến tiếng ồn, tác động đến môi trường đất.

2. Tại sao phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

– Đề án bảo vệ môi trường đơn giản phải được thực hiện khi doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh mà chưa lập cam kết bảo vệ môi trường nộp cho Phòng TNMT quận (huyện). Trường hợp doanh nghiệp bắt buộc phải lập hồ sơ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trước khi xây dựng dự án nhưng chưa thực hiện thì phải làm hồ sơ lập báo cáo đề án bảo vệ môi trường chi tiết nộp cho Sở TNMT tỉnh (Thành phố).

3. Mô tả sơ công việc lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Các công việc chính bao gồm:

+ Khảo sát hiện trạng môi trường xung quanh doanh nghiệp công ty/ dự án, thu thập các số liệu phục vụ viết báo cáo đề án bảo vệ môi trường;

+ Thực hiện lấy mẫu phân tích môi trường khí thải, không khí xung quanh, nước thải, ống khói (nếu có),….;

+ Đánh giá ảnh hưởng của các nguồn thải đến moi trường xung quanh dự án, đánh giá tác động chi tiết của từng nguồn thải đến hoạt động kinh doanh sản xuất, môi trường xung quanh;

+ Đánh giá chi tiết các giải pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật đã thực hiện trong thời gian qua của doanh nghiệp, công ty/dự án;

+ Lên kế hoạch xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho từng nguồn thải riêng biệt – hiệu quả của các kế hoạch này;

+ Đề xuất các giải pháp xử lý môi trường mà doanh nghiệp sẽ thực hiện trong tương lai, các cam kết của doanh nghiệp về quan trắc chất lượng môi trường sản xuất, thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ thường xuyên, đầy đủ, đúng tiến độ theo quy định của pháp luật;

4. Nơi nộp đề án bảo vệ môi trường đơn giản

– Nộp tại Phòng TNMT Quận/Huyện;

+ Ngoài ra, phải nộp cho các cơ quan quản lý khác, ví dụ: khu công nghiệp nếu doanh nghiệp nằm trong KCN, khu kinh tế, Ban quản lý KCN.

Xem thêm: http://hsevn.com.vn/dich-vu/475/doi-tuong-va-quy-trinh-lap-de-an-bao-ve-moi-truong-don-gian.html

Bài viết liên quan

Tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản và đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản và đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Đề án bảo vệ môi trường là thủ tục pháp lý mà các doanh nghiệp phải lập theo quy định của pháp luật. Đồng thời trong quá trình hoạt động của dự án, nếu doanh nghiệp chưa có giấy xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường hay giấy cam kết bảo vệ môi trường hoặc quyết định phê duyệt báo cáo...
Quy định đối tượng lập đề án bảo vệ môi trường

Quy định đối tượng lập đề án bảo vệ môi trường

Đề án bảo vệ môi trường là một loại thủ tục pháp lý mà các doanh nghiệp phải lập theo quy định của pháp luật. Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… đã...
Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là hồ sơ cần thực hiện đối với các dự án sản xuất kinh doanh có Quy mô thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đã đi vào hoạt động hoặc thi công xây dựng nhưng chưa được phê duyệt báo cáo đánh giá tác...
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản phải được thực hiện khi doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh mà chưa lập cam kết bảo vệ môi trường nộp cho Phòng TNMT quận (huyện). 1. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản là gì? – Là báo cáo thể hiện những...