Hotline:1900 1713
Điện thoại:0986 709 307 - 0918 309 911
Email:info@hsevn.com.vn

Hệ Thống Xử Lý Nước Thải

Màng gốm lọc nước thải (P2)

Màng gốm lọc nước thải (P2)

Nhằm đáp ứng các xu hướng này, các màng lọc gốm mới được phát triển để sử dụng trong các hệ thống lọc nước kiểu mới cho các quá trình xử lý nước công nghiệp. Các hệ thống này sẽ đạt hiệu quả năng lượng hơn để làm sạch và tuần hoàn chất lỏng, so...
SO SÁNH GIỮA HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÙNG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VỚI MBR

SO SÁNH GIỮA HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÙNG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VỚI MBR

Nước là tài nguyên quý giá và cần được bảo vệ. Nước thải ngày nay đang là một vấn đề rất đáng quan tâm của toàn cầu, nước bị ô nhiễm ở nhiều nơi và địa điểm khác nhau. Chính vì vậy, xử lý nước thải đang là vấn đề cấp bách và cần thiết....