Hotline:1900 1713
Điện thoại:0986 709 307 - 0918 309 911
Email:info@hsevn.com.vn

Dự án nào phải lập cam kết bảo vệ môi trường?

Thông qua việc thực hiện Cam kết bảo vệ môi trường, các nguồn tác động đến môi trường của dự án được đánh giá chi tiết, từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp về BVMT.

Những đối tượng không phải lập cam kết bảo vệ môi trường

Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường (BVMT), đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch BVMT (ban hành thay thế Nghị định số 29/2011/NĐ-CP) quy định Danh mục các đối tượng không phải đăng ký kế hoạch BVMT như sau:

“1. Đào tạo nguồn nhân lực; các hoạt động tư vấn; chuyển giao công nghệ; dạy nghề, đào tạo kỹ thuật, kỹ năng quản lý; cung cấp thông tin; tiếp thị, xúc tiến đầu tư và thương mại.

2. Sản xuất, trình chiếu và phát hành chương trình truyền hình, sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình; hoạt động truyền hình; hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc.

3. Dịch vụ thương mại, buôn bán lưu động, không có địa điểm cố định.

4. Dịch vụ thương mại, buôn bán các sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng, đồ gia dụng.

5. Dịch vụ ăn uống có quy mô diện tích nhà hàng phục vụ dưới 200m2.

6. Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng đồ gia dụng quy mô cá nhân, hộ gia đình.

7. Dịch vụ photocopy, truy cập internet, trò chơi điện tử.

8. Chăn nuôi gia súc, gia cầm, động vật hoang dã với quy mô chuồng trại nhỏ hơn 50m2; nuôi trồng thủy hải sản trên quy mô diện tích nhỏ hơn 5.000m2 mặt nước.

9. Canh tác trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp quy mô cá nhân, hộ gia đình.

10. Trồng khảo nghiệm các loài thực vật quy mô dưới 1 ha.

11. Xây dựng nhà ở cá nhân, hộ gia đình.

12. Xây dựng văn phòng làm việc, nhà nghỉ, khách sạn, lưu trú du lịch quy mô nhỏ hơn 500m2 sàn”.

Theo đó, nếu cơ sở của ông/bà có quy mô phù hợp với các đối tượng nêu trên thì không cần phải đăng ký kế hoạch BVMT.

Căn cứ xác định vốn đầu tư của dự án phải đăng ký kế hoạch BVMT

Về căn cứ để xác định vốn đầu tư của một dự án làm cơ sở để xác định dự án có thuộc đối tượng phải lập cam kết BVMT hay không, quy định của pháp luật hiện hành về cam kết BVMT đã được thay thế bằng các quy định về kế hoạch BVMT. Điều 29 của Luật Bảo vệ môi trường 2014 và Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch BVMT, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch BVMT đã quy định rất rõ về đối tượng phải đăng ký kế hoạch BVMT. Đây là các căn cứ pháp lý để xác định một dự án có thuộc đối tượng phải đăng ký kế hoạch BVMT hay không.

Bài viết liên quan

Dự án nào phải lập cam kết bảo vệ môi trường?

Dự án nào phải lập cam kết bảo vệ môi trường?

Thông qua việc thực hiện Cam kết bảo vệ môi trường, các nguồn tác động đến môi trường của dự án được đánh giá chi tiết, từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp về BVMT. Những đối tượng không phải lập cam kết bảo vệ môi trường Phụ lục IV ban hành kèm theo...
Giới thiệu cam kết bảo vệ môi trường

Giới thiệu cam kết bảo vệ môi trường

Cam kết bảo vệ môi trường là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, với cộng đồng. 1. Khái niệm về lập cam kết bảo vệ môi trường Cam kết bảo vệ môi trường là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm...