Hotline:1900 1713
Điện thoại:0986 709 307 - 0918 309 911
Email:info@hsevn.com.vn

Giới thiệu chung về sổ chủ nguồn thải

Sổ chủ nguồn thải là hồ sơ giúp các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại được cấp giấy phép kinh doanh.

1/ Đăng ký sổ chủ nguồn thải là gì ?

Đăng ký sổ chủ nguồn thải tức là các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại phải đăng kí để được cấp giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại thực hiện vận chuyển và xử lý CTNH theo quy định của thông tư 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong đó Quản lý chất thải nguy hại là các hoạt động liên quan đến việc phòng ngừa, giảm thiểu, phân định, phân loại, tái sử dụng trực tiếp, lưu giữ tạm thời, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại.

2/ Tại sao phải đăng ký sổ chủ nguồn thải

Đăng ký sổ chủ nguồn thải giúp các nhà quản lý môi trường có thể nắm toàn bộ quy trình xử lý rác thải nguy hại của các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động sản xuất thông qua việc lập hồ sơ báo cáo lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền về toàn bộ quy trình xử lý rác thải nguy hại của các đơn vị, doanh nghiệp.
Bộ tài nguyên, môi trường đã yêu cầu tất cả các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động trong các ngành sản xuất, kinh doanh có phát sinh CTNH với chủng loại và số lượng nằm trong quy định tại thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của bộ TNMT. đăng kí sổ chủ nguồn thải.

3/ Đối tượng phải thực hiện sổ chủ nguồn thải

Được quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT
Ngoài ra có một số trường hợp mà Chủ nguồn thải CTNH phải đăng ký cấp lại Sổ đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH được quy định tại NĐ số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015.

Xem thêm: http://hsevn.com.vn/dich-vu/465/cac-quy-dinh-viec-lap-so-chu-nguon-thai.html

Bài viết liên quan

Các quy định việc lập sổ chủ nguồn thải

Các quy định việc lập sổ chủ nguồn thải

Các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại phải đăng ký với cơ quan chức năng để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo thông tư 12/2011/TT-BTNMT. 1. Đối tượng áp dụng...
Giới thiệu chung về sổ chủ nguồn thải

Giới thiệu chung về sổ chủ nguồn thải

Sổ chủ nguồn thải là hồ sơ giúp các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại được cấp giấy phép kinh doanh. 1/ Đăng ký sổ chủ nguồn thải là gì ? Đăng ký sổ chủ nguồn thải tức là các tổ chức, cá nhân sở hữu...