Hotline:1900 1713
Điện thoại:0986 709 307 - 0918 309 911
Email:info@hsevn.com.vn

Hồ sơ vệ sinh an toàn lao động

Hồ sơ vệ sinh an toàn lao động là hồ sơ được lập nếu dự án của doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh tác động trực tiếp đến con người và môi trường xung quanh.

1/Giới thiệu

Trong quá trình phát triển bền vững của các doanh nghiệp thì yếu tố người lao động luôn chiếm một vai trò quan trọng. Vì thế mà việc lập hồ sơ vệ sinh lao động là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi doanh nghiệp, nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động và tăng năng suất lao động, đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.

2/Hồ sơ vệ sinh lao động là gì?

Hồ sơ vệ sinh an toàn lao động là hồ sơ được lập nếu dự án của doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh tác động trực tiếp đến con người và môi trường xung quanh. Tuy đây không phải là hồ sơ quan trọng, nhưng cũng cần phải thực hiện lập để hoàn thành thủ tục pháp lý khi doanh nghiệp tiến hành đưa dự án đi vào hoạt động.

3/Quy trình

– Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.
– Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.
– Lấy mẫu nước thải, mẫu khí xung quanh và tại ống khói, lấy mẫu đất, mẫu nước ngầm.
– Đánh giá chất lượng môi trường.
– Hiện trạng các công trình, thiết bị xử lý các chất thải.
– Hiện trạng vệ sinh môi trường lao động và tổ chức y tế hoạt động tại dự án.
– Thống kê máy móc, thiết bị và các chất có nghiêm ngặt về ATVSLĐ.
– Thống kê môi trường lao động và số lao động tiếp xúc với yếu tố độc hại.
– Thống kê thiết bị đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường lao động.
– Trình nộp hồ sơ lên Trung tâm y tế – An toàn và vệ sinh lao động phê duyệt.

 

Hồ sơ vệ sinh an toàn lao động

 

Xem thêm: http://hsevn.com.vn/dich-vu/487/y-nghia-muc-dich-cua-an-toan-ve-sinh-lao-dong-la-gi.html

Bài viết liên quan

Ý nghĩa, mục đích của an toàn vệ sinh lao động là gì?

Ý nghĩa, mục đích của an toàn vệ sinh lao động là gì?

Trong hoạt động sản xuất, điều kiện lao động xấu chứa đựng nhiều yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động, gây ra các tai nạn lao động. Do đó cần phải phòng ngừa những yếu tố đó. Người lao động khi làm việc sẽ chịu tác động của các yếu tố điều kiện lao...
Hồ sơ vệ sinh an toàn lao động

Hồ sơ vệ sinh an toàn lao động

Hồ sơ vệ sinh an toàn lao động là hồ sơ được lập nếu dự án của doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh tác động trực tiếp đến con người và môi trường xung quanh. 1/Giới thiệu Trong quá trình phát triển bền vững của các doanh nghiệp thì yếu tố người lao động...