Hotline:1900 1713
Điện thoại:0986 709 307 - 0918 309 911
Email:info@hsevn.com.vn

NGHỊ ĐỊNH 06/CP

Điều 4 của Nghị định 06/CP qui định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động và Điều 14 Nghị định 45/2013/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung ban hành ngày 10/05/2013;
·     Phải kiểm tra đo lường các yếu tố độc hại ít nhất mỗi năm một lần;
·     Khi thấy có hiện tượng bất thường thì phải kiểm tra và có biện pháp xử lý ngay;
·     Lập hồ sơ lưu giữ và theo dõi đúng qui định.

Tài liệu liên quan: đây

Bài viết liên quan

THÔNG TƯ 08 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

THÔNG TƯ 08 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Thông tư 08-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng, kiểm dịch y tế.   Thong_t_08-BTC nội dung thông tư.
QUYẾT ĐỊNH 3733/2002/QĐ-BYT

QUYẾT ĐỊNH 3733/2002/QĐ-BYT

Quyết định của Bộ Y Tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động. Nội dung quyết định chi tiết, vui lòng xem thêm tại Quyet_dinh_3733.2002-10.10.2002_cua_Bo_Y_te
NGHỊ ĐỊNH 45/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 45/2013/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động. Tài liệu tham khảo: đây
THÔNG TƯ SỐ 19/2011/TT-BYT

THÔNG TƯ SỐ 19/2011/TT-BYT

BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 19/2011/TT – BYT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2011 THÔNG TƯ Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp        Căn cứ...