Hotline:1900 1713
Điện thoại:0986 709 307 - 0918 309 911
Email:info@hsevn.com.vn

Môi trường

THÔNG TƯ 40/2015/TT-BTNMT

THÔNG TƯ 40/2015/TT-BTNMT

Thông tư về quy trình quan trắc khí thải kí ngày 17/08/2015 và hiệu lực từ ngày 05/10/2015. Xem tại đây
THÔNG TƯ 36/2015/TT-BTNMT

THÔNG TƯ 36/2015/TT-BTNMT

Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại có hiệu lực từ ngày 30/06/2015. THÔNG TƯ 36/2015/TT-BTNMT
CÁC MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM XẢ NƯỚC THẢI VÀO MÔI TRƯỜNG

CÁC MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM XẢ NƯỚC THẢI VÀO MÔI TRƯỜNG

Điều 13 của Luật Bảo vệ Môi trường quy định vi phạm các quy định về xả nước thải có chứa các thông số môi trường không nguy hại vào môi trường.     Theo đó,  hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 02 lần bị xử phạt từ 1.000.000...