Hotline:1900 1713
Điện thoại:0986 709 307 - 0918 309 911
Email:info@hsevn.com.vn

Văn bản pháp luật

NGHỊ ĐỊNH 06/CP

NGHỊ ĐỊNH 06/CP

Điều 4 của Nghị định 06/CP qui định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động và Điều 14 Nghị định 45/2013/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung ban hành ngày 10/05/2013; ·     Phải kiểm tra đo lường các yếu tố độc hại ít nhất mỗi năm một lần; ·    ...
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ PHẾ LIỆU

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ PHẾ LIỆU

Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu bao gồm quản lý chất thải bao gồm chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, sản phẩm thải lỏng, nước thải, khí thải công nghiệp và các chất thải đặc thù khác; bảo vệ môi...
THÔNG TƯ VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

THÔNG TƯ VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Thông tư 36/2015/TT-BTNMT chính thức ban hành có hiệu lực vào ngày 01 tháng 09 năm 2015; Nội dung thông tư xem tại đây
THÔNG TƯ SỐ 10-2007-TT-BTNMT

THÔNG TƯ SỐ 10-2007-TT-BTNMT

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường. Nội dung thông tư xem tại đây
THÔNG TƯ SỐ: 35/2015/TT-BTNMT

THÔNG TƯ SỐ: 35/2015/TT-BTNMT

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao Nhấn vào đây để tải thông tư.
NGHỊ ĐỊNH 127/2014/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 127/2014/NĐ-CP

ăn cứ Luật Tổ chức Chính Phủ ngày 25 tháng 12 năm 2014; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 5 năm 2005; Căn cứ Luật Khoa học và công...
LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2015

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2015

Luật bảo vệ môi trường 2015 số 55/2014/QH13 do Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng kí ngày 01/07/2014   Link văn bản luật: Tại đây.
NGHỊ ĐỊNH SỐ 18/2015/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỐ 18/2015/NĐ-CP

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Nội dung văn bản, xem tại đây.
THÔNG TƯ SỐ 27/2015/TT-BTNMT

THÔNG TƯ SỐ 27/2015/TT-BTNMT

Thông tư của Bộ tài nguyên và môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Thông tin xem tại đây.
THÔNG TƯ 26-2015 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

THÔNG TƯ 26-2015 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Quy định bảo vệ đồ án chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Hiệu lực ngày 28/05/2015 Tại đây