Hotline:1900 1713
Điện thoại:0986 709 307 - 0918 309 911
Email:info@hsevn.com.vn

Bài Viết Nổi Bật

Quy định an toàn vệ sinh lao động

Quy định an toàn vệ sinh lao động

An toàn lao động và vệ sinh lao động là những chế định của luật lao động bao gồm những quy phạm pháp luật quy định việc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người lao động, đồng thời duy trì tốt khả năng...
Công tác bảo hộ lao động

Công tác bảo hộ lao động

I/ Khái niệm cơ bản của BHLD 1 – Điều kiện lao động –  Điều kiện lao động là tổng thể các yếu tố tự nhiên,xã hội, kỹ thuật, kinh tế,tổ chức thể hiện qua quy trình công nghệ,công cụ lao động,đối tượng lao động,môi trường lao động,con người lao động và sự tác động qua lại...
Các nguyên tắc của an toàn lao động, vệ sinh lao động

Các nguyên tắc của an toàn lao động, vệ sinh lao động

Việc thực hiện an toàn lao động và vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp phải tuân thủ theo các quy định nghiêm ngặt của nhà nước về chế độ an toàn lao động – vệ sinh lao động Nhà nước quy định nghiêm ngặt chế độ an toàn lao động, vệ sinh lao...
Trách nhiệm về an toàn lao động và vệ sinh lao động

Trách nhiệm về an toàn lao động và vệ sinh lao động

Tuân thủ an toàn lao động và vệ sinh lao động là trách nhiệm của doanh nghiệp lẫn của người lao động. Ngoài ra còn là trách nhiệm của nhà nước trong việc xây dựng các chương trình và luật để đảm bảo an toàn trong sản xuất. I/ Quyền và nghĩa vụ của người...