Hotline:1900 1713
Điện thoại:0986 709 307 - 0918 309 911
Email:info@hsevn.com.vn

Công văn của Cục Quản lý Môi trường Bộ Y tế

Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Sài Gỏn, đã nhận được công văn số 780/MT-LĐ ngày 17/07/2015 của Cục Quản lý Môi Trường Y tế  – Bộ Y tế xác nhận về đủ điều kiện đo kiểm môi trường lao động theo Thông tư 19/2011/TT-BYT ngày 06/06/2011 của Bộ Y Tế

 

Công văn của Cục Quản lý Môi trường Bộ Y tế

Bài viết liên quan

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG VÀ CÁC YẾU TỐ CỦA ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG VÀ CÁC YẾU TỐ CỦA ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG

1. Khái niệm Điều kiện lao động là tổng thể các yếu tố kỹ thuật, tổ chức lao động, kinh tế, xã hội, tự nhiên, môi trường và văn hoá xung quanh con người nơi làm việc. Điều kiện lao động thể hiện qua quá trình công nghệ, công cụ lao động, đối tượng lao động, năng...
Một số ảnh hưởng của môi trường sản xuất đối với sức khỏe người lao động

Một số ảnh hưởng của môi trường sản xuất đối với sức khỏe người lao động

Để đảm bảo sức khỏe cho người lao động, cần tìm hiểu, phân tích tác động của các nhân tố gây ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe người lao động để từ đó có các biện pháp ngăn ngừa, khắc phục, giảm thiểu những ảnh hưởng xấu cho sức khỏe người lao động. Tác động của nhiệt...
Vì sao cần đo kiểm môi trường lao động?

Vì sao cần đo kiểm môi trường lao động?

Kinh tế đi đôi với lợi nhuận, vì có thể chưa nhận biết hậu quả hoặc chạy theo lợi ích trước mắt mà các chủ cơ sở không quan tâm điều kiện sức khỏe cho công nhân tại nơi làm việc.      Trước tình hình đó, việc đo kiểm môi trường làm việc được...
ĐO KIỂM MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

ĐO KIỂM MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Môi trường lao động là nơi diễn ra các hoạt động sản xuất, chế biến, làm việc hàng ngày của nhân công. Trong doanh nghiệp, môi trường lao động có vị trị vô cùng quan trọng và liên quan mật thiết tới chất lượng sản phẩm sản xuất ra, cần giám sát chặt chẽ cũng...