Hotline:1900 1713
Điện thoại:0986 709 307 - 0918 309 911
Email:info@hsevn.com.vn

Lập Số Chủ Nguồn Thải

Các quy định việc lập sổ chủ nguồn thải

Các quy định việc lập sổ chủ nguồn thải

Các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại phải đăng ký với cơ quan chức năng để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo thông tư 12/2011/TT-BTNMT. 1. Đối tượng áp dụng...
Giới thiệu chung về sổ chủ nguồn thải

Giới thiệu chung về sổ chủ nguồn thải

Sổ chủ nguồn thải là hồ sơ giúp các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại được cấp giấy phép kinh doanh. 1/ Đăng ký sổ chủ nguồn thải là gì ? Đăng ký sổ chủ nguồn thải tức là các tổ chức, cá nhân sở hữu...