Hotline:1900 1713
Điện thoại:0986 709 307 - 0918 309 911
Email:info@hsevn.com.vn

Sự Cố Tràn Dầu

Tràn dầu và các biện pháp khắc phục

Tràn dầu và các biện pháp khắc phục

Tràn dầu gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và cần có những biện pháp khắc phục triệt để nhằm giảm thiểu rủi ro ô nhiểm môi trường.      Tràn dầu là sự giải phóng hydrocarbon dầu mỏ lỏng vào môi trường do các hoạt động của con người. Tràn dầu thường xảy ra trong các hoạt...
Ứng phó sự cố tràn dầu

Ứng phó sự cố tràn dầu

Sự cố tràn dầu là các hiện tượng rò rỉ, phụt dầu, vỡ đường ống, vỡ bể chứa, tai nạn đâm va gây thủng tàu, đắm tàu, sự cố tại các dàn khoan dầu khí, cơ sở lọc hoá dầu v.v… làm cho dầu và sản phẩm dầu thoát ra ngoài gây ô nhiễm môi trường...