Hotline:1900 1713
Điện thoại:0986 709 307 - 0918 309 911
Email:info@hsevn.com.vn

Hồ sơ năng lực

GIẤY CHỨNG NHẬN VIMCERTS

GIẤY CHỨNG NHẬN VIMCERTS

– Ngày 07/04/2017, Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Sài Gòn(SGC) đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận Vimcerts chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo các quy định của Nghị định 127 tại Quyết định số 744/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên...