Quan trắc môi trường định kỳ

Quan trắc môi trường định kỳ là công việc cần thực hiện sau khi nhà máy hoạt động.

Doanh nghiệp cần thực hiện một trong những giấy tờ sau:

– Cam kết bảo vệ môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường
– Đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc chi tiết
– Đánh giá tác động môi trường

Quy trình quan trắc môi trường

Nội dung công việc được đề ra và cam kết thực hiện trong nội dung báo cáo trên và được thực hiện bởi các đơn vị có chức năng về quan trắc môi trường.
Công việc quan trắc bao gồm:
– Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng hoạt động của công ty, điều kiện tự nhiên, khí hậu, địa lý, địa chất của công ty. Tiến hành khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án, các yếu tố khí hậu trong khu vực dự án
– Nhân viên sẽ xác định các nguồn gây ô nhiễm như khí thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đề án.
– Lấy mẫu chất thải, nước thải, mẫu không khí xung quanh tại ống khối, mẫu đất, mẫu nước ngầm để tiến hành đánh giá chất lượng môi trường và tác động, ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm trên đối với môi trường, xã hội và con người xung quanh khu vực dự án. Từ đó chúng tôi sẽ tư vấn các biện pháp phòng ngừa giảm thiểu ô nhiễm nước thải và khí thải.
– Phân tích mẫu nước thải, khí thải và các tác động ô nhiễm môi trường để từ đó đánh giá và lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho đơn vị bạn và nộp lên cơ quan chức năng chủ quản.

 

Bài viết liên quan
Quan trắc môi trường định kỳ

Quan trắc môi trường định kỳ

Quan trắc môi trường định kỳ là công việc cần thực hiện sau khi nhà máy hoạt động. Doanh nghiệp cần thực hiện một trong những giấy tờ sau: - Cam kết bảo vệ môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường - Đề án bảo vệ môi trường 
Xem thêm
Quan trắc môi trường định kỳ

Các xử phạt về vi phạm Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ đối với những đối tượng bắt buộc phải lập mà không có sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật, cụ thể trong nghị đinh 179-2013-NĐ-CP về xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật lĩn
Xem thêm
Quan trắc môi trường định kỳ

Tư vấn lập báo quan trắc giám sát chất lượng môi trường định kỳ làm việc tại các nhà máy và khu công nghiệp.

Báo cáo giám sát môi trường là báo cáo tình hình môi trường của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động theo định ký 6 tháng/lần. Báo cáo giám sát môi trường định kỳ: là báo cáo định kỳ kết quả thực hiện chương trình tự quan trắc
Xem thêm
Quan trắc môi trường định kỳ

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

1. Các khái niệm về báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM. - Báo cáo Đánh giá tác động môi trường ĐTM ( tiếng Anh là EIA) là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi tr
Xem thêm

Vui lòng để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại tư vấn ngay sau 15 phút.

Hoặc liên hệ với chúng tôi theo Hotline: