Hotline:1900 1713
Điện thoại:0986 709 307 - 0918 309 911
Email:info@hsevn.com.vn

THÔNG TƯ SỐ 10-2007-TT-BTNMT

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.

Nội dung thông tư xem tại đây

Bài viết liên quan

THÔNG TƯ SỐ 10-2007-TT-BTNMT

THÔNG TƯ SỐ 10-2007-TT-BTNMT

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường. Nội dung thông tư xem tại đây
THÔNG TƯ SỐ: 35/2015/TT-BTNMT

THÔNG TƯ SỐ: 35/2015/TT-BTNMT

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao Nhấn vào đây để tải thông tư.
NGHỊ ĐỊNH 127/2014/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 127/2014/NĐ-CP

ăn cứ Luật Tổ chức Chính Phủ ngày 25 tháng 12 năm 2014; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 5 năm 2005; Căn cứ Luật Khoa học và công...
LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2015

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2015

Luật bảo vệ môi trường 2015 số 55/2014/QH13 do Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng kí ngày 01/07/2014   Link văn bản luật: Tại đây.