Hotline:1900 1713
Điện thoại:0986 709 307 - 0918 309 911
Email:info@hsevn.com.vn

AN TOÀN THỰC PHẨM

NGHỊ QUYẾT SỐ 51/2001/QH10

NGHỊ QUYẾT SỐ 51/2001/QH10

Luật An Toàn Thực Phẩm do Quốc Hội ban hành. Hiệu lực 17/6/2010 Luat_55-2010-QH12_An_toan_thuc_pham
THÔNG TƯ 47/2014/TT-BYT CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

THÔNG TƯ 47/2014/TT-BYT CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

Thông tư hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Hiệu lực ngày 11/12/2014 TT_47-2014-BYT