Hotline:1900 1713
Điện thoại:0986 709 307 - 0918 309 911
Email:info@hsevn.com.vn

Môi trường

THÔNG TƯ SỐ 10-2007-TT-BTNMT

THÔNG TƯ SỐ 10-2007-TT-BTNMT

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường. Nội dung thông tư xem tại đây
THÔNG TƯ SỐ: 35/2015/TT-BTNMT

THÔNG TƯ SỐ: 35/2015/TT-BTNMT

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao Nhấn vào đây để tải thông tư.
NGHỊ ĐỊNH 127/2014/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 127/2014/NĐ-CP

ăn cứ Luật Tổ chức Chính Phủ ngày 25 tháng 12 năm 2014; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 5 năm 2005; Căn cứ Luật Khoa học và công...
LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2015

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2015

Luật bảo vệ môi trường 2015 số 55/2014/QH13 do Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng kí ngày 01/07/2014   Link văn bản luật: Tại đây.
NGHỊ ĐỊNH SỐ 18/2015/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỐ 18/2015/NĐ-CP

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Nội dung văn bản, xem tại đây.
THÔNG TƯ SỐ 27/2015/TT-BTNMT

THÔNG TƯ SỐ 27/2015/TT-BTNMT

Thông tư của Bộ tài nguyên và môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Thông tin xem tại đây.
THÔNG TƯ 26-2015 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

THÔNG TƯ 26-2015 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Quy định bảo vệ đồ án chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Hiệu lực ngày 28/05/2015 Tại đây
NGHỊ ĐỊNH 179/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 179/2013/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Có hiệu lực ngày 14/11/2013 Chi tiết
NGHỊ ĐỊNH 29/2011/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 29/2011/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ về việc cam kết bảo vệ môi trường có hiệu lực vào ngày 18/04/2011 Nội dung chi tiết nghị định, xem tại đây.
THÔNG TƯ 35/2015/TT-BCT

THÔNG TƯ 35/2015/TT-BCT

Thông tư quy định về bảo vệ môi trường ngành công thương kí ngày 27/10/2015 Xem Tải đây