VĂN HÓA AN TOÀN LÀ GÌ ?

Văn hóa an toàn là một văn hoá trong đó quyền của người lao động được tạo điều kiện về môi trường làm việc an toàn và vệ sinh, được tất cả các bên tôn trọng.

– Theo kết luận của “Hội nghị lao động Quốc tế tổ chức vào tháng 6 năm 2003”, Văn hoá phòng ngừa trong lĩnh vực An toàn – Vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) mang tầm quốc gia, là một văn hoá trong đó quyền của người lao động được tạo điều kiện về môi trường làm việc an toàn và vệ sinh, được tất cả các bên tôn trọng. Đó là văn hoá trong đó Nhà nước, những người sử dụng lao động và người lao động phải tham gia tích cực vào việc bảo đảm một môi trường làm việc an toàn và vệ sinh thông qua một hệ thống với các quyền, trách nhiệm và bổn phận được xác định là văn hoá trong đó nguyên tắc phòng ngừa được đặt vào vị trí ưu tiên hàng đầu. Như vậy, Văn hoá an toàn qua cách trình bày ở trên chính là văn hoá phòng ngừa tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN).

– Như vậy, xây dựng văn hoá an toàn trong lao động hay văn hoá phòng ngừa TNLĐ, BNN chính là xây dựng các nội dung phải thực hiện để đảm bảo an toàn, phòng chống TNLĐ, BNN, PCCN; xây dựng ý thức, tác phong thói quen làm việc an toàn; xây dựng các quy tắc, các chuẩn mực ứng xử của các thành viên liên quan và tham gia quá trình lao động sản xuất đối với các vấn đề quy định nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Để xây dựng và hình thành được văn hoá an toàn – vệ sinh mang tính phòng ngừa, ngoài việc đòi hỏi cần phải tận dụng tất cả các phương tiện sẵn có nhằm nâng cao những hiểu biết, kiến thức và nhận thức chung về những khái niệm về các nguy cơ, rủi ro cũng như cách phòng ngừa và kiểm soát chúng, còn phải nâng cao nhận thức về mặt luật pháp, chính sách trong lĩnh vực AT-VSLĐ.

Những biện pháp nhằm đảm bảo an toàn lao động

1. Bố trí sử dụng con người hợp lý.

2. Tăng cường củng cố, ổn định bộ máy làm công tác AT-VSLĐ đảm bảo về số lượng và từng bước nâng cao chất lượng, tạo điều kiện để cán bộ làm công tác AT-VSLĐ được đào tạo nâng cao.

3. Phân công, phân cấp rõ ràng trong công tác AT-VSLĐ, phổ biến để đảm bảo từng cán bộ quản lý đều nắm rõ được nhiệm vụ của mình.

4. Nâng cao nhận thức về AT-VSLĐ cho người sử dụng lao động và người lao động qua:

+ Tuyên truyền, huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về AT-VSLĐ cho người lao động.

+  Cải thiện điều kiện lao động, thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe người lao động.

+ Xây dựng chế tài nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý AT-VSLĐ, xử lý vi phạm

+ Tổ chức điều hành sản xuất khoa học, hợp lý.

+ Khắc phục các tồn tại trong thiết kế, thi công, lấy kỹ thuật cơ bản làm then chốt.

+ Lựa chọn các công nghệ thiết bị phù hợp đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia.

Ngoài các mục nêu trên, Văn hoá an toàn còn được thể hiện thông qua thái độ của người lao động đối với việc chấp hành các Quy trình, Quy định về an toàn lao động, thái độ với việc xây dựng môi trường làm việc an toàn, thái độ của người lao động chấp hành nghiêm túc các Quy trình vận hành thiết bị, ý thức tự bảo vệ mình… Sự thể hiện của các bên – Người sử dụng lao động – Người lao động sẽ là hình ảnh rõ nét và mấu chốt của Văn hoá an toàn.

Đây là những nghiên cứu và tìm hiểu của tác giả về khái niệm Văn hóa an toàn, hy vọng giúp mọi người quan tâm tìm hiểu sẽ có thêm thông tin để cùng nhau trao đổi.

Tác giả: Nguyễn Trọng Phụng – TB B11 – NPC

(Nguồn https://pcnghean.npc.com.vn/)

https://hsevn.com.vn/dich-vu/447/danh-gia-rui-ro-5-buoc-thuc-hien.html

Bài viết liên quan
VĂN HÓA AN TOÀN LÀ GÌ ?

Quan trắc môi trường định kỳ

Quan trắc môi trường định kỳ là công việc cần thực hiện sau khi nhà máy hoạt động. Doanh nghiệp cần thực hiện một trong những giấy tờ sau: - Cam kết bảo vệ môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường - Đề án bảo vệ môi trường 
Xem thêm
VĂN HÓA AN TOÀN LÀ GÌ ?

Các xử phạt về vi phạm Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ đối với những đối tượng bắt buộc phải lập mà không có sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật, cụ thể trong nghị đinh 179-2013-NĐ-CP về xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật lĩn
Xem thêm
VĂN HÓA AN TOÀN LÀ GÌ ?

Tư vấn lập báo quan trắc giám sát chất lượng môi trường định kỳ làm việc tại các nhà máy và khu công nghiệp.

Báo cáo giám sát môi trường là báo cáo tình hình môi trường của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động theo định ký 6 tháng/lần. Báo cáo giám sát môi trường định kỳ: là báo cáo định kỳ kết quả thực hiện chương trình tự quan trắc
Xem thêm
VĂN HÓA AN TOÀN LÀ GÌ ?

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

1. Các khái niệm về báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM. - Báo cáo Đánh giá tác động môi trường ĐTM ( tiếng Anh là EIA) là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi tr
Xem thêm

Vui lòng để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại tư vấn ngay sau 15 phút.

Hoặc liên hệ với chúng tôi theo Hotline: