CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

DỊCH VỤ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA SGC

Quy trình xử lý nước thải của SGC bao gồm các giai đoạn:
Tư vấn các phương pháp xử lý nước thải phù hợp với từng loại nước thải khác nhau
Thiết kế, thi công và vận hành hệ thống xử lý nước thải
Chuyển giao công nghệ xử lý nước thải
Hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý liên quan đến xây dựng hệ thống xử lý
Bảo trì – bảo dưỡng toàn bộ hệ thống