CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

Chậm Nộp Báo Cáo Công Tác Bảo Vệ Môi Trường Bị Xử Phạt Thế Nào?

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là một trong những hồ sơ môi trường được thực hiện mỗi năm để báo cáo đến cơ quan quản lý về tổng thể công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở. Thời gian nộp báo cáo là trước ngày 15/01 của năm tiếp theo. Vì nhiều lý…

Quan trắc môi trường nước như thế nào?

Quan trắc môi trường nước là quá trình đo đạc thường xuyên một hoặc nhiều chỉ tiêu về các tính chất vật lí, hóa học và sinh học trong môi trường nước, theo một kế hoạch lập sẵn về thời gian và không gian, phương pháp và quy trình đo lường, để cung cấp các thông tin cơ bản có độ tin cậy, độ chính xác cao và có thể đánh giá được diễn biến chất lượng môi trường.

Quy trình xin cấp giấy phép môi trường 2023

Quy trình xin cấp giấy phép môi trường Chat với chúng tôi Quy trình xin cấp giấy phép môi trường bao gồm các bước sau: Gửi đơn xin cấp giấy phép: Bước đầu tiên là nắm vững thông tin về dự án hoặc hoạt động mà bạn muốn xin cấp giấy phép môi trường. Cần…

Có bị phạt không nếu doanh nghiệp không thực hiện Quan trắc môi trường lao động?

Xử phạt không quan trắc môi trường lao động

Quan trắc môi trường lao động là một công cụ quan trọng giúp đo lường, giám sát, và kiểm soát các yếu tố môi trường tiềm ẩn trong môi trường lao động. Điều này giúp cho các doanh nghiệp, tổ chức có thể đảm bảo được sức khỏe và sự an toàn cho nhân viên làm…

Định nghĩa quan trắc môi trường lao động (đo kiểm môi trường lao động) là gì?

Sức khỏe luôn được coi là vốn quý nhất của con người và sức khoẻ người lao động là vốn quý nhất của doanh nghiệp. Người lao động sẽ làm ra sản phẩm, mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Chính vì thế sức khỏe người lao động và môi trường lao động  có mối…

TẠI SAO PHẢI QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Tại sao phải quan trắc môi trường? Tại sao phải quan trắc môi trường? “Quan trắc môi trường là việc theo dõi thường xuyên chất lượng môi trường với các trọng tâm, trọng điểm hợp lý nhằm phục vụ các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững”.Các mục tiêu cụ thể…