DỊCH VỤ PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG

Dịch vụ Phân loại lao động theo TT29/2021 của Bộ LĐTB&XH là một dịch vụ được cung cấp để giúp doanh nghiệp đánh giá, phân loại và quản lý lao động một cách chính xác, đúng quy định của pháp luật.

Theo Thông tư số 29/2021/TT-BLDTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các doanh nghiệp phải thực hiện phân loại lao động vào các nhóm công việc theo danh mục nghề nghiệp được quy định tại Thông tư này. Việc phân loại lao động đúng quy định sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo các quyền lợi của người lao động, đồng thời tránh các rủi ro pháp lý liên quan đến lao động.

Dịch vụ Phân loại lao động theo TT29/2021 của Bộ LĐTB&XH được cung cấp bởi các đơn vị chuyên nghiệp, có kinh nghiệm và hiểu rõ các quy định của Thông tư 29/2021/TT-BLDTBXH. Các đơn vị này sẽ giúp doanh nghiệp tiến hành đánh giá và phân loại lao động, đồng thời tư vấn các giải pháp cải thiện và nâng cao chất lượng công việc của nhân viên.

Nếu bạn là chủ doanh nghiệp hoặc nhân sự quản lý, bạn cần sử dụng dịch vụ này để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp của bạn tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường hiệu quả và chất lượng công việc của nhân viên.