Hotline:1900 1713
Điện thoại:0986 709 307 - 0918 309 911
Email:info@hsevn.com.vn

Quan Trắc Môi Trường Lao Động

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG VÀ CÁC YẾU TỐ CỦA ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG VÀ CÁC YẾU TỐ CỦA ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG

1. Khái niệm Điều kiện lao động là tổng thể các yếu tố kỹ thuật, tổ chức lao động, kinh tế, xã hội, tự nhiên, môi trường và văn hoá xung quanh con người nơi làm việc. Điều kiện lao động thể hiện qua quá trình công nghệ, công cụ lao động, đối tượng lao động, năng...
Một số ảnh hưởng của môi trường sản xuất đối với sức khỏe người lao động

Một số ảnh hưởng của môi trường sản xuất đối với sức khỏe người lao động

Để đảm bảo sức khỏe cho người lao động, cần tìm hiểu, phân tích tác động của các nhân tố gây ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe người lao động để từ đó có các biện pháp ngăn ngừa, khắc phục, giảm thiểu những ảnh hưởng xấu cho sức khỏe người lao động. Tác động của nhiệt...
Vì sao cần đo kiểm môi trường lao động?

Vì sao cần đo kiểm môi trường lao động?

Kinh tế đi đôi với lợi nhuận, vì có thể chưa nhận biết hậu quả hoặc chạy theo lợi ích trước mắt mà các chủ cơ sở không quan tâm điều kiện sức khỏe cho công nhân tại nơi làm việc.      Trước tình hình đó, việc đo kiểm môi trường làm việc được...
ĐO KIỂM MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

ĐO KIỂM MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Môi trường lao động là nơi diễn ra các hoạt động sản xuất, chế biến, làm việc hàng ngày của nhân công. Trong doanh nghiệp, môi trường lao động có vị trị vô cùng quan trọng và liên quan mật thiết tới chất lượng sản phẩm sản xuất ra, cần giám sát chặt chẽ cũng...
Công văn của Cục Quản lý Môi trường Bộ Y tế

Công văn của Cục Quản lý Môi trường Bộ Y tế

Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Sài Gỏn, đã nhận được công văn số 780/MT-LĐ ngày 17/07/2015 của Cục Quản lý Môi Trường Y tế  – Bộ Y tế xác nhận về đủ điều kiện đo kiểm môi trường lao động theo Thông tư 19/2011/TT-BYT ngày 06/06/2011 của Bộ Y Tế  

Báo Cáo Giám Sát Môi Trường

Quan trắc môi trường định kỳ

Quan trắc môi trường định kỳ

Quan trắc môi trường định kỳ là công việc cần thực hiện sau khi nhà máy hoạt động. Doanh nghiệp cần thực hiện một trong những giấy tờ sau: – Cam kết bảo vệ môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường – Đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc chi tiết – Đánh giá tác động môi...
Các xử phạt về vi phạm Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Các xử phạt về vi phạm Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ đối với những đối tượng bắt buộc phải lập mà không có sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật, cụ thể trong nghị đinh 179-2013-NĐ-CP về xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường. 1. Cam kết bảo...
Tư vấn lập báo quan trắc giám sát chất lượng môi trường định kỳ làm việc tại các nhà máy và khu công nghiệp.

Tư vấn lập báo quan trắc giám sát chất lượng môi trường định kỳ làm việc tại các nhà máy và khu công nghiệp.

Báo cáo giám sát môi trường là báo cáo tình hình môi trường của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động theo định ký 6 tháng/lần. Báo cáo giám sát môi trường định kỳ: là báo cáo định kỳ kết quả thực hiện chương trình tự quan trắc trong quá trình hoạt động của dự án...
Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

1. Các khái niệm về báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM. – Báo cáo Đánh giá tác động môi trường ĐTM ( tiếng Anh là EIA) là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển...
Thông tư quy định về an toàn lao động

Thông tư quy định về an toàn lao động

Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH về việc công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. Các khái niệm về an toàn vệ sinh lao động – An toàn lao động là chỉ việc ngăn ngừa sự cố tai nạn xảy ra trong quá trình lao động, gây thương tích đối với cơ thể...

Đào Tạo Vệ Sinh An Toàn Lao Động

Quy định an toàn vệ sinh lao động

Quy định an toàn vệ sinh lao động

An toàn lao động và vệ sinh lao động là những chế định của luật lao động bao gồm những quy phạm pháp luật quy định việc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người lao động, đồng thời duy trì tốt khả năng...
Công tác bảo hộ lao động

Công tác bảo hộ lao động

I/ Khái niệm cơ bản của BHLD 1 – Điều kiện lao động –  Điều kiện lao động là tổng thể các yếu tố tự nhiên,xã hội, kỹ thuật, kinh tế,tổ chức thể hiện qua quy trình công nghệ,công cụ lao động,đối tượng lao động,môi trường lao động,con người lao động và sự tác động qua lại...
Các nguyên tắc của an toàn lao động, vệ sinh lao động

Các nguyên tắc của an toàn lao động, vệ sinh lao động

Việc thực hiện an toàn lao động và vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp phải tuân thủ theo các quy định nghiêm ngặt của nhà nước về chế độ an toàn lao động – vệ sinh lao động Nhà nước quy định nghiêm ngặt chế độ an toàn lao động, vệ sinh lao...
Trách nhiệm về an toàn lao động và vệ sinh lao động

Trách nhiệm về an toàn lao động và vệ sinh lao động

Tuân thủ an toàn lao động và vệ sinh lao động là trách nhiệm của doanh nghiệp lẫn của người lao động. Ngoài ra còn là trách nhiệm của nhà nước trong việc xây dựng các chương trình và luật để đảm bảo an toàn trong sản xuất. I/ Quyền và nghĩa vụ của người...
Biện pháp và tiêu chuẩn về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Biện pháp và tiêu chuẩn về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Người sử dụng lao động phải bảo đảm nơi làm việc đạt tiêu chuẩn về không gian, độ thoáng, độ sáng, đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép về bụi, hơi, khí độc, phóng xạ, điện từ trường, nóng, ẩm, ồn, rung và các yếu tố có hại khác. I/ Các biện pháp về an...

Hệ Thống Xử Lý Nước Thải

Xử lý nước thải bằng công nghệ MBBR

Xử lý nước thải bằng công nghệ MBBR

Công nghệ xử lý nước thải bằng giá thể di động ( MBBR).   Cùng với quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa là vấn đề ô nhiễm và suy thoái môi trường. Quá trình phát triển của công nghiệp kéo theo các vấn đề ô nhiễm môi trường diễn ra nghiêm trọng đặc biệt là...
Xử lý nước thải bằng công nghệ Aerotank

Xử lý nước thải bằng công nghệ Aerotank

Aerotank truyền thống là quy trình xử lý sinh học hiếu khí nhân tạo, ở đây các chất hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học bởi vi sinh vật sau đó được vi sinh vật hiếu khí sử dụng như một chất dinh dưỡng để sinh trưởng và phát triển. Ngày nay do nhu cầu sử dụng nước để phục...
Xử lý nước thải bằng màng lọc sinh học MBR

Xử lý nước thải bằng màng lọc sinh học MBR

Công nghệ màng lọc sinh học MBR là công nghệ triển vọng trong thập kỷ qua ứng dụng cho cả nước cấp và xử lý nước thải. Ngày nay, màng lọc sinh học MBR cũng được dùng trong xử lý nước cấp để loại bỏ chất rắn lơ lửng và màu đục của nước. Sự...
Xử lý nước thải bằng công nghệ UASB

Xử lý nước thải bằng công nghệ UASB

UASB (Upflow anearobic sludge blanket), là bể xử lý sinh học dòng chảy ngược qua tầng bùn kỵ khí. UASB được thiết kế cho nước thải có nồng độ ô nhiễm chất hữu cơ cao và thành phần chất rắn thấp. I/ Lời nói đầu Ngày nay công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước có rất nhiều ngành công nghiệp...
Hệ thống xử lý nước thải với công nghệ AAO

Hệ thống xử lý nước thải với công nghệ AAO

AAO là viết tắt của các cụm từ Anaerobic (kỵ khí) – Anoxic (thiếu khí) – Oxic (hiếu khí). Công nghệ AAO là quy trình xử lý sinh học liên tục ứng dụng nhiều hệ vi sinh vật khác nhau như hệ vi sinh vật kỵ khí, thiếu khí, hiếu khí để xử lý nước...