CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

8 điều cần biết về đăng ký môi trường

Tư vấn đăng ký môi trường

1. Đăng ký môi trường là gì?

Đăng ký môi trường là việc chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước các nội dung liên quan đến xả chất thải và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây gọi chung là dự án đầu tư, cơ sở).

2. Đối tượng phải đăng ký môi trường

Đối tượng phải đăng ký môi trường bao gồm:

– Dự án đầu tư có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường;

– Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày 01/01/2022 có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.

3. Đối tượng được miễn đăng ký môi trường

Đối tượng tại mục (2) được miễn đăng ký môi trường bao gồm:

– Dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh;

– Dự án đầu tư khi đi vào vận hành và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không phát sinh chất thải hoặc chỉ phát sinh chất thải rắn sinh hoạt dưới 300 kg/ngày được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương; hoặc phát sinh nước thải dưới 05 m3/ngày, khí thải dưới 50 m3/giờ được xử lý bằng công trình thiết bị xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương.

– Danh mục dự án đầu tư, cơ sở được miễn đăng ký môi trường quy định tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

4. Thủ tục đăng ký môi trường

3.1. Nơi nộp hồ sơ đăng ký môi trường

Các đối tượng tại mục (1) gửi hồ sơ đăng ký môi trường đến UBND cấp xã nơi có dự án đầu tư.

Đối với dự án đầu tư, cơ sở trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên, chủ dự án đầu tư, cơ sở được quyền chọn UBND cấp xã để đăng ký môi trường.

3.2. Cách thức đăng ký môi trường

Các đối tượng có thể gửi đăng ký môi trường thông qua các hình thức:

– Trực tiếp;

– Qua đường bưu điện;

– Bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

3.3. Hồ sơ đăng ký môi trường

Hồ sơ đăng ký môi trường gồm:

– Văn bản đăng ký môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở theo mẫu;

– Bản sao Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư, cơ sở (nếu có).

Căn cứ pháp lý: Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường 2020, Điều 32 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Điều 22, 23 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.

4. Nội dung đăng ký môi trường

Nội dung đăng ký môi trường bao gồm:

– Thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở;

– Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; công nghệ, công suất, sản phẩm; nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng (nếu có);

– Loại và khối lượng chất thải phát sinh;

– Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải theo quy định;

– Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

5. Thời điểm đăng ký môi trường

Thời điểm đăng ký môi trường được quy định như sau:

– Dự án đầu tư có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường và thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải đăng ký môi trường trước khi vận hành chính thức;

– Dự án đầu tư có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường nhưng không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải đăng ký môi trường trước khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc trước khi xả chất thải ra môi trường đối với trường hợp không phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

– Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày 01/01/2022 có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường phải đăng ký môi trường trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày 01/01/2022.

Căn cứ pháp lý: Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường 2020, Điều 32 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Điều 22, 23 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.

Thời điểm đăng ký môi trường
Thời điểm đăng ký môi trường

6. Trường hợp phải đăng ký môi trường lại

– Trong quá trình hoạt động, nếu dự án đầu tư, cơ sở có thay đổi về nội dung đã đăng ký, chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm đăng ký môi trường lại trước khi thực hiện các thay đổi đó.

– Trường hợp việc thay đổi quy mô, tính chất của dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường hoặc phải có giấy phép môi trường, chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm thực hiện quy định về đánh giá tác động môi trường và giấy phép môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020.

7. Trách nhiệm của UBND cấp xã

  • Tiếp nhận đăng ký môi trường
  • Kiểm tra và xử lý hành vi vi phạm về BVMT
  • Hướng dẫn và giỉa quyết kiến nghị
  • Cập nhật dữ liệu

8. Xử phạt về đăng ký môi trường

Theo Điều 9 của Nghị Định 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực BVMT:

Đối với dự án không thuộc trường hợp lập ĐTM:

 • Dự án không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ hoặc phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải trong đăng ký môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bị phạt tiền từ 500.000 đồng đên 1.000.000 đồng.
 • Dự án không nộp đăng ký môi trường đúng thời hạn, không đăng ký môi trường đủ nội dung về loại chất thải, khối lượng phát sinh và phương án thug om, quản lý, xử lý chất thải, không đăng ký môi trường bị phạt từ 3.000.000 đến 5.000.000 đồng.

Đối với dự án thuộc trường hợp lập ĐTM cấp tỉnh:

 • Dự án không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ hoặc phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải trong đăng ký môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bị phạt tiền từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng.
 • Dự án không nộp đăng ký môi trường đúng thời hạn, không đăng ký môi trường đủ nội dung về loại chất thải, khối lượng phát sinh và phương án thug om, quản lý, xử lý chất thải, không đăng ký môi trường bị phạt từ 10.000.000 đến 15.000.000 đồng.

Đối với dự án thuộc trường hợp lập ĐTM cấp bộ:

 • Dự án không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ hoặc phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải trong đăng ký môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đên 20.000.000 đồng.
 • Dự án không nộp đăng ký môi trường đúng thời hạn, không đăng ký môi trường đủ nội dung về loại chất thải, khối lượng phát sinh và phương án thug om, quản lý, xử lý chất thải, không đăng ký môi trường bị phạt từ 20.000.000 đến 30.000.000 đồng.

So với giấy phép môi trường và báo cáo ĐTM thì đăng ký môi trường được thực hiện tương đối đơn giản hơn vì đa phần các dự án này ở quy mô, công suất nhỏ. Vậy nên quý khách hàng nên đăng ký môi trường càng sớm càng tốt để tránh bị cơ quan Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính. Hãy liên hệ ngay SGC để được hỗ trợ tư vấn nhé.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

Điện thoại: 1900 1713      

Email: info@hsevn.com.vn  

Website: http://hsevn.com.vn

Trụ sở: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 5, Q. 3, TP. HCM.

VPĐD: Số 65/17 Đường Thới An 21, P. Thới An, Q. 12, TP. HCM.

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Visited 10 times, 1 visit(s) today