CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

DỊCH VỤ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA SGC

Quy trình xử lý nước thải của SGC bao gồm các giai đoạn:
Tư vấn các phương pháp xử lý nước thải phù hợp với từng loại nước thải khác nhau
Thiết kế, thi công và vận hành hệ thống xử lý nước thải
Chuyển giao công nghệ xử lý nước thải
Hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý liên quan đến xây dựng hệ thống xử lý
Bảo trì – bảo dưỡng toàn bộ hệ thống

DỊCH VỤ PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG CỦA SGC

Dịch vụ phân loại lao động của SGC

Phân loại lao động theo điều kiện lao động là quá trình phân loại người lao động dựa trên các yếu tố về môi trường làm việc, điều kiện vật chất và an toàn lao động thành các loại khác nhau dựa trên phương pháp phân loại được pháp luật quy định nhằm: Đảm bảo…

DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

TƯ VẤN LẬP ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

Chat với chúng tôi Đăng ký môi trường là việc chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước các nội dung liên quan đến xả chất thải và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, cơ sở sản…

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG – SGC

Chat với chúng tôi Quan trắc môi trường lao động là một quá trình đo kiểm môi trường lao động, theo dõi và kiểm tra có chọn lọc theo hệ thống từ những chỉ số thành phần trong môi trường. Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, đánh giá số liệu đo lường…